در صورت هرگونه نارضایتی از عملکرد عطاری نسیم میتوانید از طریق فرم زیر نارضایتی خود را اعلام نموده تا همکاران ما بتوانند در اولین فرصت به مشکل شما رسیدگی نموده و آنرا برطرف نمایند .